Saavutettavuudella tarkoitetaan palveluiden toteuttamista siten, että kuka tahansa voi käyttää niitä. Saavutettavuus ei ole vain sitä, että digitaaliset sisällöt ja palvelut ovat kaikkien käytettävissä, fyysisistä rajoituksista riippumatta, vaan ylipäätään sisällön selkeää ja loogista jäsentelyä.

Saavutettavuusvaatimukset koskettavat suoraan noin miljoonaa suomalaista. Saavutettavaksi rakennettu sisältö hyödyttää lähes jokaista palvelun käyttäjää, omista rajoituksista riippumatta. Saavutettavien sisältöjen suunnittelu on arvovalinta.

Saavutettavuusdirektiivi astui voimaan joulukuussa 2016. Sen tehtävänä on varmistaa, että jokainen pystyy käyttämään julkisia verkkopalveluita. Verkkosivujen ja niiden sisällön (esim. lomakkeet) tulee olla saavutettavassa muodossa 23.9.2019.

Mitkä viisi asiaa kannattaa tehdä saavutettavuuden eteen heti?

 

1. KARTOITA NYKYTILANNE

Selvitä, millaisia digitaalisia materiaaleja teillä on. Ota selvää, miten ja kuka niitä tuottaa ja missä ja miten niitä käytetään. Tee selväksi koko organisaatiolle, että saavutettavuus on tärkeää. Se on myös helppokäyttöisyyttä meille kaikille.

2. MUOKKAA SISÄLTÖÄ HELPPOKÄYTTÖISEKSI

Direktiivin mukaan kaiken sisällön ei tarvitse olla saavutettavaa. Selkokielisyys on kuitenkin tärkeää, kun haluat tavoittaa käyttäjät. Se myös tehostaa viestintääsi. Jopa asiantuntijat lukevat mieluummin selkokieltä kuin asiantuntijakieltä. Samalla saat vähennettyä turhia yhteydenottoja, kun asia tulee kerralla selväksi verkossa.

3. MUUTA LIITETIEDOSTOT KONELUETTAVIKSI

Varmista, että kaikki liitetiedostot tästä eteenpäin verkkopalvelussasi (pdf, word, jne.) ovat koneluettavia. Niitä ei siis voi vain laittaa sivuille skannattuna.

4. TEETÄ LOMAKKEIDEN SAAVUTETTAVUUSKARTOITUS

Verkkopalvelusta voidaan kehittää saavutettava, kun tiedetään, mitä pitää kehittää. Saavutettavuuskartoituksessa selvitetään, vastaako verkkopalvelun lomakkeet WCAG-standardeja.
Ota yhteyttä Edita Primaan ja tilaa saavutettavuuskartoitus lomakkeista asiantuntijalta jo tänään.

5. KEHITÄ VERKKOPALVELUA JA LAADI SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

Verkkopalvelun kehittäminen saavutettavaksi tarkoittaa isompaa tai pienempää uudistusprojektia. Varaa uudistukselle kuitenkin aikaa, että verkkopalvelu saadaan ajoissa kuntoon. Jos se ei kuitenkaan onnistu, pitää sivustolle laatia saavutettavuusseloste. Saavutettavuusseloste kertoo muun muassa, mitkä sivuston osat eivät ole saavutettavia. Lisäksi siinä kerrotaan, mitä aiotaan tehdä, että niistä saadaan sellaisia.