edita_prima_opas_kuvitukset-04 (1)

Saavutettavuus saattaa vaikuttaa käsitteenä epämääräiseltä, abstraktilta tai jopa kapulakieliseltä, mutta yksinkertaisimmillaan se koskettaa meitä kaikkia. Se on sisällön selkeää ilmaisua ja jäsentelyä.

Myös analoginen, eli paperilla oleva sisältö voidaan määritellä saavutettavuuden kautta, mutta tyypillisesti puhumme tässä yhteydessä digitaalisista, verkossa olevista sisällöistä, verkkosivujen informaatiosta, kehotteista ja painikkeista, tekstistä sekä visuaalisesta informaatiosta, lomakkeista ja asiakirjoista.

Saavutettavuus on selkeyttä ja järkeenkäypää jäsentelyä

Saavutettavuudessa ei ole kyse sen kummemmasta, kuin että verkkopalvelu on selkeää sekä sisällön että designin osalta. Visuaalisesti tarkoitamme selkeitä kontrasteja, vastavärejä, riittävää tekstin pistekokoa ja riviväliä ja niin edelleen. Sisällön osalta saavutettavuutta on selkokielisyys ja tekstin toimiva jäsentely muun muassa oikeanlaista otsikko-hierarkiaa noudattamalla.

Tämän kaltaisesta saavutettavuudesta hyötyy jokainen verkossa liikkuja. Lisäksi on huomioitava verkkoa käyttävät erityisryhmät, kuten ruudunlukuohjelmia käyttävät näkövammaiset. Tällöin saavutettavuutta on esimerkiksi se, että sivun jokaisella elementillä on myös selitetekstinsä, mutta ennen kaikkea sitä, että sivusto on teknisesti oikein toteutettu.

Mistä saavutettavuus koostuu voi lukea tarkemmin esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimivan Celian julkaisemalta saavutettavasti.fi -sivustolta.

Saavutettavuutta koskeva laki astui voimaan huhtikuussa 2019

Euroopan parlamentti sääti saavutettavuusdirektiivin lokakuussa 2016. Sen tehtävä on varmistaa, että jokainen pystyy käyttämään julkisia verkkopalveluita. Tämän pohjalta EU:n jäsenvaltioiden on muutettava kansallista lainsäädäntöään vastaamaan direktiivin asettamia vaatimuksia.

Suomessa laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019. Laki sisältää EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimukset ja koskee pääosin julkista sektoria, mutta se asettaa vaatimuksia myös tiettyjen toimialojen yrityksille, kuten finanssisektorille, sekä julkisten toimijoiden kanssa yhteistyötä tekeville yrityksille.

Aikataulun suhteen oleellista on, että 23.9.2018 jälkeen julkaistujen verkkopalveluiden tulee noudattaa saavutettavuus-vaatimuksia 23.9.2019 mennessä. Syksyä 2018 ennen julkaistut verkkopalvelut saavat vuoden lisää peliaikaa, syksyyn 2020.

Tarkemmin aikatauluun voi perehtyä saavutettavasti.fi -sivustolla.

Saavutettavuudesta hyötyvät kaikki - myös lain velvoitteiden ulkopuolella olevat yritykset

Lainsäädännön muuttuminen ei ole ainoa syy saavutettavuudelle. Arviolta yli miljoona suomalaista tarvitsee saavutettavia sisältöjä eri syistä. Mutta ennen kaikkea saavutettavuus, eli sisällön selkeys ja asioinnin helppous on hyvää asiakaspalvelua.

Tänä päivänä asiakaskokemus on yhä tärkeämpi osa yrityksen brändiä. Konversioiden ja myynnin optimoinnin kannalta ostoputken toimivuus on ensiarvoisen tärkeää. Kukaan ei halua menettää asiakkaita siksi, että verkkopalvelun tai -kaupan käyttö oli liian työlästä ja vaikeaa.

Kun käyttäjä löytää helposti kaiken tarvitsemansa tiedon suoraan verkkopalvelustasi, ei hän kuormita asiakaspalveluasi kysymyksillä tai jopa reklamoinnilla.

Lataa opas saavutettavasta asiakirjasuunnittelusta

Tämä blogiteksti on ensimmäinen luku oppaassa. joka käsittelee saavutettavuutta asiakirjasuunnittelussa.

Olemme halunneet luoda sisältökokonaisuuden ammattilaisille, jotka suunnittelevat ja toteuttavat asiakirjoja ja lomakkeita, organisaation sisäiseen käyttöön ja asiakkaille. Opas auttaa ymmärtämään mitä saavutettavuus on, mitä voi tehdä itse saavutettavuuden eteen ja missä vaiheessa kannattaa pyytää tarjousta ammattilaisilta.

Lataa opas

Tutustu myös blogisarjan muihin osiin

Osa 2: Saavutettavuus asiakirjasuunnittelussa

Osa 3: Saavutettavuus käyttäjän näkökulmasta

Osa 4: Näin luot saavutettavan digitaalisen lomakkeen