gdpr_tulee_olemme_valmiita

Edita Prima Oy on valmistautunut EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimiin säädöksiin ja ohjeisiin perusteellisesti. EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) tulee voimaan 25.5.2018. Asetuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa EU:n tietosuojan vaatimia käytäntöjä ja parantaa kansalaisten yksityisyyden suojaa. Asetus koskee kaikkia niitä EU:n alueella toimivia organisaatioita, jotka keräävät, säilyttävät tai käsittelevät henkilötietoja. Käytännössä kaikista organisaatioista löytyy vähintään asiakasrekisteri ja henkilörekisteri, joten uuden asetuksen vaatimukset ulottuvat hyvin laajalle.

Edita Primassa tietosuoja-asetukseen valmistautuminen aloitettiin vuosi sitten keväällä. Olemme työskennelleet asian parissa varsin intensiivisesti vuoden verran ja nyt voimme todeta olevamme asiassa hyvin aikataulussa.

Autamme asiakkaitamme tietosuoja-asetuksen vaatiman sopimuksen kanssa

Edita Prima käsittelee omien asiakkaiden ja oman henkilökunnan henkilötietojen lisäksi myös asiakkaiden henkilötietoja tuottaessaan näille palveluitaan. Näitä henkilötietoja ovat tyypillisesti esimerkiksi henkilötunnukset, postitusosoitteet, e-mailit tai henkilötiedoista koostuvat erilaiset jakelulistat.

Olemme omassa tietosuojaa koskevassa selvityksessämme jo riittävän pitkällä ja pystymme nyt myös helpottamaan asiakkaidemme valmistautumista tietosuoja-asetuksen voimaantuloon.

Olemme laatineet Edita Priman palveluihin soveltuvan henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuspohjan tarvittavine henkilötietojen käsittelyä ja niissä noudatettavaa tietoturvaa kuvaavine liitteineen. Mikäli yrityksesi on valmis tekemään omalta osalta henkilötietojen käsittelysopimuksen, ottakaa asian johdosta yhteyttä Edita Priman yhteyshenkilöön tai asiakaspalveluumme.

Olemme myös valmiit tulemaan teille kertomaan yksityiskohtaisemmin EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksista palveluissamme.

Muista nämä asiat tietosuoja-asetuksesta

Olemme tehneet lyhyen listan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksista markkinoinnissa tai asiakasviestinnässä työskenteleville. Listaan on nostettu muutamia asioita, jotka markkinoinnissa tai asiakasviestinnässä työskentelevien henkilöiden tulee muistaa huomioida ennen tietosuoja-asetuksen voimaantuloa suhteessa palveluntarjoajiin:

  1. Päivitä tietosuojaseloste vastaamaan uutta asetusta.
  2. Selvitä oikeutus suoramainontaan.
  3. Valitse partneri huolellisesti. Rekisterin ylläpitäjä on vastuussa henkilörekisteristään. Hänen tulee valita vain sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka takaavat riittävän varmuuden tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämisestä.
  4. Tee kirjallinen sopimus henkilötietojen käsittelystä kaikkien niiden osapuolten kanssa, jotka henkilötietoa käsittelevät tai joilla on pääsy henkilötietoon. Muista postitusosoitteet, jakelulistat ja muut painotuotteet, joissa henkilötietoa saatetaan käsitellä (esimerkiksi käyntikortit tai matrikkelit).
  5. Varmista turvallinen tiedonsiirtotapa. Sähköpostia ei ole suunniteltu luottamuksellisen tiedon välittämiseen. Kulkiessaan internetin yli se siirtyy palvelimelta toiselle ja on siten palvelinten ylläpitäjien luettavissa.

Olemme valmiita palvelemaan sinun yritystäsi ja odotamme yhteydenottoasi! Olemme myös aktiivisesti yhteydessä asiakkaisiimme sopimuksen tiimoilta.

Kysy lisää myynnistämme!

Lisätiedot:

Mika Ruuskanen (Edita Prima Oy:n tietosuojavastaava), mika.ruuskanen@nordicmorninggroup.com