edita_prima_jatkaa_pitkajanteista_ymparistotyota

Edita Prima on asiakasviestinnän ympäristöystävällinen kumppani. Edita Prima on sitoutunut ympäristönsuojelun parantamiseen. Meille sitoutuminen tarkoittaa pitkäjänteistä työskentelyä tärkeäksi kokemamme asian eteen. Vuosi 2017 oli jo neljästoista vuosi peräkkäin, kun olemme laatineet omasta toiminnastamme ympäristöraportin. Ympäristöraportti kokoaa yhteen kalenterivuoden aikana toteutuneet ympäristönsuojelua edistävät toimenpiteet, ympäristöasioiden hallintaan liittyvät asiat sekä ympäristömittarien tulokset.

Vuonna 2017 paransimme erityisesti energiatehokkuutta ja alensimme vaarallisen jätteen määrää. Energiatehokkuutta on parannettu viime vuosina ennen kaikkea Edita Priman käytössä olevaa tilaa pienentämällä. Järjestelyjen ansiosta Edita Priman tuotantokiinteistöön on pystytty ottamaan useita ulkopuolisia vuokralaisia. Kiinteistötekniikkaan on myös tehty investointeja, joilla on ollut energiatehokkuutta parantava vaikutus. Näiden järjestelyjen johdosta Edita Priman energiankulutus ja sitä kautta hiilijalanjälki alenivat edellisiin vuosiin nähden. Tuotantoteknologian muutosten johdosta sekä liuotinten käyttöä että vaarallisen jätteen määrää on pystytty vähentämään huomattavasti. Tämä trendi jatkui edelleen ja panostamme ympäristöä huomioivaan liiketoimintaan.

Lisätiedot tai tilaa ympäristöraporttimme: Mika Ruuskanen, mika.ruuskanen@nordicmorning.com