asiakasviestinnan_automatisoinnille_on_tarvetta

Edita Prima Oy toteutti asiakastutkimuksen potentiaalisille ja nykyisille asiakkaille syys-lokakuussa 2017. Selvitimme kohderyhmiemme mielikuvia, käsityksiä ja kokemuksia Edita Priman tarjoamasta ja palvelukonseptista.

Edita Prima luokiteltiin vastaajien kesken erittäin luotettavaksi ja vastuulliseksi toimijaksi, joka tuottaa arvoa asiakkailleen. Edita Primaa pidetään palveluntarjoajana, joka ymmärtää asiakkaan tarpeita ja pystyy toimittamaan asiakkaan tarpeisiin sopivia ratkaisuja. Edita Priman projektien johtamistaitoa pidettiin ensiluokkaisena.

Kun valitset Edita Priman automatisoidun asiakasviestinnän kumppaniksi, saat vastineeksi juuri sinun yrityksellesi sopivia asiakasviestinnän ratkaisuja, ja projektiasi johdetaan ammattilaisten johdolla.

Markkinassa on tarpeita asiakasviestinnän automatisoimiselle

Lähes kaikki eli yli 90% vastaajista kertoivat panostavansa automatisoituun asiakasviestintään. Prosessien rationalisointi ja tehostaminen ovat monien yritysten agendalla kärkipäässä. Lisäksi vastaajista 69% koki, että omalla yrityksellä ei ole vielä tarpeeksi kompetenssia kehittää datan hallintaa ja jalostamista ja automaattista asiakasviestintää.

Onko sinun yritykseksi agendalla myös nämä samat teemat, mutta luotettava kumppani puuttuu? Ota yhteys Edita Primaan, niin autamme yritystäsi kohti tehokkaampaa tapaa toimia.

Ota yhteyttä

Edita Prima kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita!